Om oss

Inbrotten ökar stadigt, trots att olika typer av inbrottsskydd, såsom larm, mekaniska inbrottsskydd, grannsamverkan används i ökande utsträckning. Trots att dessa åtgärder har en bevisat positiv effekt, ökar inbrotten. Grannsam använder dina inbrottsskydd och  på ett unikt sätt kombinerar dessa med den så kallade sociala nätverkstekniken och på så sätt aktiverar dina grannar och vänner i övervakningen av ditt hem.

Grannsam handlar helt enkelt om att koppla ihop dina inbrottsskyddande system, med dina grannar och kompisar och på så sätt minska risken för inbrott.

System och tekniken testas förnärvarande i ett antal orter och utvärderas löpande. Framöver kommer nya tjänster för att ytterligare förbättra inbrottsskyddet i hemmen  att gradvis implementeras.

Grannsam är benämningen på projektet i Sverige. Liknade projekt som bygger på  samma grundteknik, system och patent pågår förnärvarande i bl.a. USA, Tyskland och Kina.

För mer information vänligen kontakta oss via Kontakt eller via vår e-post adress info@grannsam.com.

SKYDDA DITT HEM OCH DINA GRANNAR – GRANNSAM ÄR ALLTID GRATIS 

GÅ MED NU  

Nya sättet att förebygga inbrott

Hoppa till verktygsfältet