Digital Grannsamverkan

Varje år sker tiotusentals inbrott i Sverige och tendensen är ökande. Enligt den NationellaTrygghetsundersökningen (NTU), så får nästan en procent av alla bostäder i Sverige inbrott varje år. Vi använder många sätt att skydda oss mot inbrott såsom larm, mekaniska inbrottsskydd, grannsamverkan mm, trots att dessa åtgärder är positiva och effektiva ökar inbrotten. Vi på Grannsam tror på att använda tekniken från dessa brottsförebyggande åtgärder och  på ett unikt sätt kombinera detta med den så kallade sociala nätverkstekniken och på så sätt aktivera dina grannar och vänner i övervakningen av ditt hem.

Grannsam handlar helt enkelt om att koppla ihop dig och dina inbrottsskyddande system, med dina grannar och kompisar och på så sätt minska risken för inbrott.

Grannsam lanserar en ny revolutionerade nätbaserad tjänst som bygger på att du snabbt och enkelt skapar ett medlemskonto (Mitt Konto), sedan Mitt Skyddsobjekt för ditt boende. Du bjuder sedan in dina närmsta grannar och vänner som ser efter ditt hus (dina Husänglar), när du är borta. Via tjänsten kan du kommunicera, dela larm och kameraövervakning mm.

För att ytterligare förebygga inbrott erbjuder Grannsam även ytterligare tjänster som DNA märkning av dina inventarier, båtar och bilar, verktyg för att göra och spara inventarielistor mm. Vi kommer succesivt att lägga till nya tjänster för att försöka hjälpa dig uppnå ett så fullgott inbrottsskydd som möjligt.

Grannsam arbetar för öppna lösningar och samarbetar med marknadens aktörer och deras tekniska lösningar för inbrottsskydd. Vår uppgift är att koppla samman dessa tekniska lösningar med dig, dina kompisar och grannar på ett optimalt sätt.

Grannsam erbjuder även tjänster för Villaägarföreningar, BRF mm. Våra tjänster kan användas som verktyg för konventionell grannsamverkan. Ni kan snabbt och enkelt bilda en områdesgrupp för ert bostadsområde, med snabb interaktiv spridning av information om händelser och iakttagelser. Vi erbjuder även pakettjänster som t.ex DNA-märkning mm där ni som förening kan skydda ert område.

Att bli medlem, skapa Skyddsobjekt, kommunicera med dina Husänglar mm via Grannsam är gratis, men som alla vet finns det inget som är gratis. Grannsam får sina inkomster från vår säkerhetsbutik och abonnemangsavgifter på vissa tjänster.

Grannsam testas nu i ett antal områden i Stockholm med bra resultat, vi lägger successivt på nya tjänster. Nu kan du bli medlem och skapa skyddsobjekt hos oss direkt på hemsidan. Kontakta gärna oss för mer information på info@grannsam.com

SKYDDA DITT HEM OCH DINA GRANNAR – GRANNSAM ÄR  OCH KOMMER ALLTID ATT VARA GRATIS  

GÅ MED NU  

Nya sättet att förebygga inbrott

Hoppa till verktygsfältet